Porsche Design P 9982 from BlackBerry - De prioriteit van een opgeslagen Wi-Fi-netwerk wijzigen

background image

De prioriteit van een opgeslagen Wi-Fi-netwerk wijzigen

U kunt meerdere Wi-Fi-netwerkprofielen op uw BlackBerry-toestel opslaan, zoals uw Wi-Fi-thuisnetwerk,
uw Wi-Fi-bedrijfsnetwerk, en zelfs profielen voor het Wi-Fi-netwerk in een lokale sportarena of lokaal
restaurant. Uw toestel probeert automatisch verbinding te maken met een opgeslagen Wi-Fi-netwerk in
de volgorde waarin de profielen worden weergegeven in het scherm

Opgeslagen netwerken. Als u

sneller verbinding wilt maken, kunt u een Wi-Fi-netwerk prioriteit geven door het hoger in de lijst te
plaatsen, zodat uw toestel er verbinding mee probeert te maken vóór andere opgeslagen Wi-Fi-
netwerken.

1. Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
2. Raak Instellingen > Netwerken en verbindingen > Wi-Fi aan.
3. Raak aan.
4. Raak aan.
5. Raak het netwerkprofiel dat u wilt verplaatsen lang aan en sleep het omhoog of omlaag in de lijst.
6. Raak aan.