Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Uw mediabestanden delen met DLNA Certified-toestellen

background image

Uw mediabestanden delen met DLNA Certified-toestellen

• Uw DLNA Certified-toestel moet een digitale mediaspeler zijn.
• Uw BlackBerry-toestel moet verbonden zijn met hetzelfde Wi-Fi-netwerk als het toestel waarmee u

de mediabestanden wilt delen.

Media

Gebruikershandleiding

124

background image

U kunt de opties voor Media delen in uw toestelinstellingen gebruiken om DLNA Certified-toestellen
draadloze toegang te verlenen tot uw mediabestanden.

Als u wilt weten of het toestel waarmee u het mediabestand probeert af te spelen DLNA Certified is, of
voor meer informatie over DLNA Certified-toestellen, gaat u naar

www.dlna.org

.

1. Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
2. Raak Instellingen > Media delen aan.
3. Voer een van de volgende handelingen uit:

• Als u uw mediabestanden wilt delen, zet u de schakelaars aan naast de bestandstypen die u wilt

delen.

• Raak

Toestellen aan om toestellen toegang tot uw mediabestanden te verlenen. Schakel de

selectievakjes in naast elk toestel dat u toegang wilt geven.

Media

Gebruikershandleiding

125

background image

Media

Gebruikershandleiding

126