Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Een item toevoegen aan de app Remember

background image

Een item toevoegen aan de app Remember

Wanneer u een item toevoegt aan BlackBerry Remember, kunt u in de meeste gevallen kiezen tussen
Notitie of Taak. Taken bevatten een selectievakje voor voltooiing en de optie om een einddatum of
herinnering toe te voegen. Wanneer u een nieuwe taak maakt, wordt deze ook weergegeven in de
Agenda-app. Als u een item toevoegt aan een map die is gesynchroniseerd met een van uw accounts,
kunt u mogelijk niet kiezen of uw item een notitie of taak is.

1. Raak Notities of Taken aan.
2. Raak aan.
3. Voer de gegevens voor het item in, zoals titel, notities, labels en een einddatum.
4. Raak Opslaan aan.

Een einddatum en tijdstip voor herinnering aan een taak toevoegen

Wanneer u een einddatum aan een item toevoegt in BlackBerry Remember, plaatst uw BlackBerry-
toestel de taak in de Agenda-app. Als u een herinnering wilt ontvangen, moet u een specifiek tijdstip
hiervoor aan uw taak toevoegen.

Productiviteit en werk

Gebruikershandleiding

278

background image

1. Ga als volgt te werk wanneer u een taak toevoegt of wijzigt:

• Zet de schakelaar

Einddatum aan om een einddatum toe te voegen. Raak Datum aan. Selecteer

een datum.

• Zet de schakelaar

Herinnering aan om een herinneringstijd toe te voegen. Raak Datum aan.

Selecteer een herinneringsdatum en -tijd.

2. Raak Opslaan aan.

Een terugkerende taak instellen

Wanneer u een bepaalde taak maakt of wijzigt in BlackBerry Remember, kunt u instellen om deze taak
elke dag, op specifieke dagen of tijden, of met specifieke intervallen te herhalen.

1. Terwijl u een taak toevoegt of wijzigt, raakt u Terugkerend aan.
2. Voer een van de volgende handelingen uit:

• Als u wilt instellen hoe vaak uw taken moeten worden herhaald, raakt u de gewenste optie aan in

de vervolgkeuzelijst

Herhalingen.

• Als u wilt instellen wanneer een taak is afgelopen, raakt u de gewenste optie aan in de

vervolgkeuzelijst

Einde.

Labels aan een item toevoegen

Met labels kunt u een categorie toewijzen aan uw items. U kunt bijvoorbeeld items met recepten het
label 'recept' geven en uw items dan op dat label filteren.

1. Raak een item aan in de app Remember.
2. Raak Labels aan.
3. Typ uw labelnaam.

De tekst in een item opmaken

Afhankelijk van de account waaraan uw item is gekoppeld, kunt u de tekst cursief of vet maken,
onderstrepen, lijsten maken of de tekstgrootte en -kleur wijzigen.

1. Raak een item aan in de app Remember.
2. Raak in het veld Aanvullende notities aan