Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Meldingen aanpassen voor een app

background image

Meldingen aanpassen voor een app

Wanneer u een aangepaste melding voor een app instelt, kunt u die aangepaste melding gebruiken als
standaardinstelling voor die app in alle profielen. Aangepaste app-meldingen hebben voorrang op de
meldingen in profielen, maar niet op de aangepaste meldingen voor contactpersonen.

Opmerking: Het profiel Stil overschrijft alle andere instellingen en het BlackBerry-toestel blijft stil, zelfs
als u aangepaste meldingen instelt voor een app.

1. Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
2. Raak Instellingen > Meldingen aan.
3. Raak een profiel aan.
4. Raak App-meldingen aanpassen aan.
5. Raak de app aan.
6. Wijzig de instellingen voor Geluid, Beltoon, Voorbijgaan aan profielvolume, Trillen, LED, LED-

kleur of Hub-melding.

Telefoon en spraak

Gebruikershandleiding

54

background image

7. Als u de bijgewerkte instellingen in alle meldingsprofielen voor de app wilt instellen als standaard,

raakt u

aan.

Opmerking: Als Geluid, Trillen of LED zijn uitgeschakeld in een profiel, worden deze instellingen niet
beïnvloed door de standaardmeldingsinstellingen die u instelt.

Als u de meldingen voor de app wilt terugzetten op de huidige profielinstellingen, raakt u

aan.