Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Meldingen voor een contactpersoon aanpassen

background image

Meldingen voor een contactpersoon aanpassen

Meldingen die u instelt voor specifieke contactpersonen overschrijven de meldinginstellingen voor
profielen en apps. Als het geluid voor telefoonmeldingen voor een contactpersoon bijvoorbeeld is
ingeschakeld, maar het geluid van uw telefoon is uitgeschakeld, hoort u het nog steeds als die
contactpersoon u belt.

Telefoon en spraak

Gebruikershandleiding

53

background image

1. Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
2. Raak Instellingen > Meldingen aan.
3. Raak onder aan het scherm Meldingen de optie Contactmeldingen aan.
4. Raak aan.
5. Raak een contactpersoon aan.
6. Voer een van de volgende handelingen uit:

• Raak

Telefoontjes aan.

• Raak

E-mailberichten aan.

• Raak

BBM aan.

• Raak

Tekstberichten aan.

• Raak

Overige berichten aan, waarin u apps vindt zoals Facebook, Twitter, LinkedIn en meer.

7. Voer een van de volgende handelingen uit:

• Zet de schakelaar

Alle meldingen uit.

• Wijzig de instellingen voor

Geluid, Beltoon, Trillen, LED of Directe voorbeelden.

Opmerking: Als u een van de vervolgkeuzelijsten instelt op Profielinstelling, worden de instellingen
voor geluid, toon, trilsignaal en LED gebruikt die zijn ingesteld in het actieve profiel. Als u wijzigingen
aanbrengt in de vervolgkeuzelijsten, overschrijven deze wijzigingen de instellingen van het actieve
profiel.

De contactpersonen voor wie u aangepaste meldingen instelt, worden weergegeven in het scherm
Contactmeldingen.