Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Meldingsprofielen toevoegen aan uw toestel

background image

Meldingsprofielen toevoegen aan uw toestel

Naast het aanpassen van de standaardmeldingsprofielen op uw BlackBerry-toestel, kunt u ook uw eigen
profielen toevoegen aan uw toestel.

1. Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
2. Raak Instellingen > Meldingen aan.
3. Raak aan.
4. Voer in het veld Nieuw profiel een naam voor het profiel in.
5. Raak Maken aan.
6. Wijzig de instellingen voor Geluid, Trillen, Melding tijdens bellen, Directe voorbeelden of LED.
7. Desgewenst kunt u eigen app-meldingen instellen die voorrang hebben op het meldingsprofiel, door

App-meldingen aanpassen aan te raken.