Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Apps verwijderen

background image

Apps verwijderen

U kunt apps vanaf het beginscherm van uw BlackBerry-toestel verwijderen of u kunt de apps die u
downloadt via de BlackBerry World-shop verwijderen. Sommige apps zijn een onderdeel van de
BlackBerry-ervaring en kunnen niet worden verwijderd.

Een gedownloade app van BlackBerry World verwijderen

Als u een app later opnieuw wilt installeren, kunt u deze verwijderen. U kunt deze apps later opnieuw
installeren zonder ze weer te moeten kopen.

1. Raak in het BlackBerry World-beginscherm > My World aan.
2. Raak Mijn apps & games aan.
3. Raak Geïnstalleerd aan.
4. Raak een item lang aan en raak vervolgens aan.

• Als u de app later opnieuw wilt installeren, raakt u

Installatie ongedaan maken aan.

• Als u de app permanent wilt verwijderen, raakt u

Verwijderen aan.

Apps en spelletjes die niet zijn geïnstalleerd, worden weergegeven op het scherm

My World. Raak Mijn

apps & games > Beschikbaar aan om deze lijst te bekijken.

Een app verwijderen uit uw beginscherm

1. Raak op het beginscherm van uw BlackBerry-toestel het pictogram van een app lang aan tot de

pictogrammen beginnen te trillen.

2. Raak op het pictogram van een app aan.

Toepassingen en functies

Gebruikershandleiding

220

background image

Tip: Sommige app-pictogrammen op uw beginscherm zijn een onderdeel van de BlackBerry-ervaring.
Deze apps kunnen niet worden verwijderd en het pictogram Verwijderen wordt niet weergegeven op de
pictogrammen van deze apps.

Een app of spelletje opnieuw installeren

1. Raak in het BlackBerry World-beginscherm > My World > Mijn apps & games aan.
2. Raak Beschikbaar aan.

• Als u een app of spelletje opnieuw wilt installeren, raakt u aan naast de app of het spelletje dat

u wilt installeren.

• Als u meerdere apps en games opnieuw wilt installeren, raakt u onder aan het scherm >

aan. Raak de apps en games aan die u opnieuw wilt installeren. Raak

aan.

Als u naar een nieuw BlackBerry-toestel overschakelt, zijn sommige apps die u hebt gedownload van
BlackBerry World mogelijk niet meer beschikbaar voor gebruik op uw nieuwe toestel. Afhankelijk van uw
statutaire rechten, ontvangt u geen restitutie voor aangeschafte apps als die apps niet beschikbaar zijn
voor gebruik op uw nieuwe BlackBerry-toestel.