Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Problemen oplossen: Contactpersonen

background image

Problemen oplossen: Contactpersonen

Mijn contactpersonen worden niet automatisch samengevoegd

Uw BlackBerry-toestel voegt automatisch contactpersonen samen wanneer duidelijk blijkt dat deze
dezelfde persoon zijn (ze hebben bijvoorbeeld dezelfde voor- en achternaam, mobiel telefoonnummer,
BlackBerry ID). Als u nog steeds dubbele contactpersonen ziet in uw lijst met contactpersonen, kunt u
die samenvoegen in één vermelding.

1. Raak in de Contactpersonen-app een contactpersoon lang aan.
2. Raak aan.
3. Raak de contactpersonen aan die u wilt samenvoegen.
4. Raak aan.

De afbeeldingen van contactpersonen worden soms gewijzigd

Als u een sociale netwerkaccount hebt toegevoegd aan uw BlackBerry-toestel en een profielafbeelding
gebruikt als afbeelding voor een contactpersoon, wordt de afbeelding gewijzigd wanneer de
contactpersoon zijn of haar profielafbeelding wijzigt.

Ik heb dubbele contactpersonen

Als u contactpersonen hebt geïmporteerd met behulp van BlackBerry Link, ziet u mogelijk dubbele items
op uw toestel na synchronisatie van uw toestel en computer.

U kunt dubbele items verwijderen door contactpersonen op uw toestel samen te voegen of door lokale
gegevens op uw toestel te wissen.

Als u dubbele contactpersonen wilt verwijderen door lokale gegevens te wissen, doet u het volgende:

1. Veeg in het beginscherm naar beneden vanaf de bovenzijde van het scherm.
2. Raak Instellingen > Accounts aan.
3. Raak aan.
4. Raak Lokale contactpersonen wissen aan.

WAARSCHUWING: Als u uw lokale gegevens wist, verwijdert u alle contactpersonen die u alleen lokaal
op uw toestel hebt opgeslagen.