Porsche Design P 9982 from BlackBerry - De wekker instellen

background image

De wekker instellen

Een alarm instellen

1. Raak > aan.
2. Zet onder aan het scherm de schakelaar Alarm aan.

Toepassingen en functies

Gebruikershandleiding

242

background image

3. Raak de draaischijf aan de buitenkant van de wijzerplaat lang aan.
4. Draai de schijf om de wijzerplaat naar de gewenste tijd.

Tip: Met de draaischijf kunt u het alarm instellen in stappen van vijf minuten. Als u het alarm op een
specifieke minuut wilt instellen, raakt u het tijdstip van het alarm onder aan het scherm aan. Raak de
vervolgkeuzelijst

Alarmtijd aan en scroll omhoog of omlaag om de tijd aan te passen.

Extra alarmen instellen

U kunt meerdere alarmen instellen voor dezelfde dag of u kunt extra alarmen instellen voor verschillende
dagen op verschillende tijdstippen. U kunt de alarmen van elkaar onderscheiden door ze een naam te
geven en u kunt voor elk alarm een andere alarmtoon, herhaling en sluimertijd instellen.

1. Raak > aan.
2. Raak aan.
3. Voer een naam in voor het alarm.
4. Stel een tijdstip, herhaling, toon en sluimertijd in.
5. Raak Opslaan aan.

Tip: Nadat u verschillende alarmen hebt ingesteld, kunt u deze snel aanpassen door een van de wijzers
buiten de klok lang aan te raken en deze rond de klok om naar het gewenste tijdstip te slepen.

Uw extra alarmen beheren

1. Raak > > aan.
2. Voer een van de volgende handelingen uit:

• Als u een alarm wilt in- of uitschakelen, raakt u naast het alarm de schakelaar aan.
• Raak een alarm aan om de naam, tijd, toon, herhaling of sluimertijd te wijzigen.
• Als u een alarm wilt verwijderen, raakt u het alarm lang aan. Raak aan.

Uw alarmtoon wijzigen

1. Raak > > aan.
2. Raak een alarm aan.
3. Raak Alarmtoon aan.
4. Selecteer een van de opties voor de alarmtoon.

Tip: Als u muziek wilt gebruiken die u hebt toegevoegd of gedownload op uw BlackBerry-toestel, raakt u

aan.

Een alarm instellen voor meerdere dagen

1. Raak > > aan.
2. Raak een alarm aan.

Toepassingen en functies

Gebruikershandleiding

243

background image

3. Raak Terugkerend aan.

• Zet de schakelaar

Dagelijks aan als u een dagelijks alarm wilt.

• Als u een alarm wilt instellen dat op bepaalde dagen wordt herhaald, schakelt u de selectievakjes

in naast de gewenste dagen.

Sluimerstand instellen

1. Raak > > aan.
2. Raak een alarm aan.
3. Raak Sluimeren aan.
4. Selecteer een tijdsduur.

Als u een alarm in sluimerstand wilt annuleren, raakt u onder aan het scherm de tijd aan. Raak

aan.