Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Slimme labels delen

background image

Slimme labels delen

Afhankelijk van uw serviceprovider, de instellingen van uw beheerder en het model van uw BlackBerry-
toestel wordt de NFC-functie mogelijk niet ondersteund.

Raak in de app Slimme labels een label lang aan.

• Als u het slimme label als een QR Code wilt weergeven die door een ander toestel kan worden

gescand, raakt u

aan.

• Als u een slim label wilt delen in een bericht zoals een e-mail of sms, of met een app zoals BlackBerry

Remember, raakt u

aan. Raak een berichttype of app aan.

• Als u het slimme label naar een ander BlackBerry-toestel met NFC wilt sturen, raakt u > NFC aan.

Houd de achterkanten van de toestellen tegen elkaar.

• Raak aan om het slimme label naar een schrijfbaar NFC-label te kopiëren. Raak met uw toestel

het NFC-label aan.

Tip: NFC-labels worden vaak verkocht als stickers. Als u uw slimme label naar een NFC-sticker
kopieert, kunt u uw slimme labels praktisch overal achterlaten.

Slimme labels vergrendelen

Afhankelijk van uw serviceprovider, de instellingen van uw beheerder en het model van uw BlackBerry-
toestel wordt de NFC-functie mogelijk niet ondersteund.

Als u een slim label kopieert naar een schrijfbaar NFC-label en u wilt het label u op een openbare plek
achterlaten, is het verstandig uw label te vergrendelen om te voorkomen dat er mee geknoeid wordt.
Een vergrendeld NFC-label kan niet worden ontgrendeld, gewijzigd of gewist.

1. Raak in de Slimme labels-app > aan.
2. Houd de achterzijde van uw BlackBerry-toestel tegen het label.

Toepassingen en functies

Gebruikershandleiding

265