Pomoc usługi Porsche Design P 9982 from BlackBerry

background image

PORSCHE DESIGN

P'9982 Smartphone

Podręcznik użytkownika

Wersja: 10.3.2

background image

Opublikowano: 2015-06-22
SWD-20150622131148424

background image

Spis treści

Konfiguracja i podstawowe funkcje......................................................................................................... 5

Nowości w tym wydaniu............................................................................................................................... 5
Rzut oka na urządzenie.................................................................................................................................7
Czym różni się urządzenie BlackBerry 10 OS? ............................................................................................ 9
Ikony powiadomień.....................................................................................................................................14
Ikony menu................................................................................................................................................. 15
Konfigurowanie urządzenia.........................................................................................................................16
Korzystanie z gestów..................................................................................................................................20
Zaawansowane interakcje.......................................................................................................................... 26
Personalizowanie urządzenia......................................................................................................................28
Zmiana urządzeń.........................................................................................................................................29
Technologia BlackBerry ID — informacje...................................................................................................39

Telefon i połączenia głosowe.................................................................................................................. 43

Telefon........................................................................................................................................................ 43
Powiadomienia i dzwonki........................................................................................................................... 51
Poczta głosowa.......................................................................................................................................... 57

BlackBerry Hub oraz e-mail.....................................................................................................................61

BlackBerry Hub oraz e-mail........................................................................................................................61
joyn na urządzenia BlackBerry 10 ..............................................................................................................89

Multimedia.................................................................................................................................................93

Zmiana głośności multimediów...................................................................................................................93
Obsługiwane rozszerzenia nazw plików audio i wideo, formaty i kodeki................................................... 93
Rozwiązywanie problemów: multimedia.....................................................................................................94
Aparat......................................................................................................................................................... 95
Zdjęcia...................................................................................................................................................... 104
Muzyka..................................................................................................................................................... 111
Filmy wideo...............................................................................................................................................115
BlackBerry Story Maker ...........................................................................................................................120
Udostępnianie multimediów..................................................................................................................... 123

Ustawienia...............................................................................................................................................125

Dostosowywanie ustawień urządzenia..................................................................................................... 125
Aktualizacja oprogramowania urządzenia................................................................................................ 129
Bateria i zasilanie...................................................................................................................................... 131
Połączenia.................................................................................................................................................139

background image

Klawiatura BlackBerry i wpisywanie tekstu.............................................................................................. 167
Język......................................................................................................................................................... 173
Metody wprowadzania na klawiaturze..................................................................................................... 175
Ekran wyświetlania....................................................................................................................................180
Dostępność................................................................................................................................................182
Karty multimedialne i pamięć masowa......................................................................................................203
Korzystanie z urządzenia z programem BlackBerry Link .........................................................................208

Aplikacje i funkcje.................................................................................................................................. 219

Organizowanie aplikacji............................................................................................................................ 219
BlackBerry Assistant — informacje.......................................................................................................... 221
Kalendarz..................................................................................................................................................226
Kontakty....................................................................................................................................................236
Zegar.........................................................................................................................................................242
Aplikacje Android......................................................................................................................................246
Mapy i GPS...............................................................................................................................................248
Przeglądarka............................................................................................................................................. 255
Tagi inteligentne ...................................................................................................................................... 261
Menedżer plików ......................................................................................................................................265
Kalkulator..................................................................................................................................................268

Wydajność i praca................................................................................................................................... 271

BlackBerry Balance i przestrzeń robocza — informacje ......................................................................... 271
Pamiętaj.................................................................................................................................................... 277

Zabezpieczenia i kopie zapasowe........................................................................................................ 283

Hasła i blokowanie....................................................................................................................................283
Co zrobić w przypadku utraty lub kradzieży urządzenia...........................................................................290
BlackBerry Protect ...................................................................................................................................290
Czyszczenie danych z urządzenia............................................................................................................ 292
Ustawienia zabezpieczeń......................................................................................................................... 293
Ochrona haseł ..........................................................................................................................................295

Informacje prawne..................................................................................................................................301