Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Nawigowanie w aplikacji przeznaczonej dla systemu Android

background image

Nawigowanie w aplikacji przeznaczonej dla systemu Android

W aplikacjach Android można wyświetlić lub ukryć pasek operacji znajdujący się u dołu bądź szybko
powrócić do poprzedniego ekranu.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Aby wyświetlić dodatkowe operacje możliwe do wykonania, w aplikacji przesuń palcem w dół z górnej

części ekranu.

• Aby wyświetlić lub ukryć pasek działań na ekranie głównym przesuń palcem w dół z górnej części

ekranu. Dotknij opcji

Pokaż lub Ukryj.

• Aby powrócić do poprzedniego ekranu, umieść palec poniżej ekranu i przesuń ukośnie do połowy.

Przesuń palcem po przekątnej do góry w lewo.