Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Zmiana domyślnego kalendarza

background image

Zmiana domyślnego kalendarza

Po dodaniu zdarzenia do kalendarza lub wysłaniu zaproszenia na spotkanie zdarzenie zostanie dodane
do domyślnego kalendarza.

1. Na ekranie głównym przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.
2. Dotknij ikony Ustawienia > Konta.
3. Dotknij ikony .
4. Aby zmienić domyślny kalendarz, do którego będą dodawane zdarzenia i z którego będą wysyłane

zaproszenia na spotkania, na liście rozwijanej dotknij pozycji

Kalendarz.