Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Zmiana domyślnych ustawień kalendarza

background image

Zmiana domyślnych ustawień kalendarza

Można zmienić domyślną długość, czas przypomnienia oraz czas drzemki dla zdarzeń lub spotkań.

1. W aplikacji Kalendarz przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.
2. Dotknij ikony Ustawienia > Ogólne.

• Aby zmienić planowany czas trwania spotkań, z listy rozwijanej

Czas spotkania wybierz nowy

czas trwania.

• Aby zmienić domyślny czas przypomnienia o zdarzeniu, z listy rozwijanej

Przypomnienie o

spotkaniu lub Przypomnienie o spotkaniu całodziennym wybierz nowy czas.

• Aby zmienić czas drzemki, z listy rozwijanej

Przerwa na drzemkę wybierz nowy czas drzemki.