Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Tworzenie kolejnego spotkania

background image

Tworzenie kolejnego spotkania

Podczas tworzenia kolejnego spotkania zostają dodane do niego informacje z oryginalnego zdarzenia,
takie jak uczestnicy, temat i notatki. Kolejne spotkania można tworzyć na podstawie minionych lub
przyszłych zdarzeń kalendarza.

1. Otwórz zdarzenie kalendarza.
2. Dotknij ikony > .
3. Wpisz informacje dotyczące kolejnego spotkania.
4. Dotknij opcji Zapisz.