Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Wyszukiwanie wiadomości e-mail i plików skojarzonych ze zdarzeniem

background image

Wyszukiwanie wiadomości e-mail i plików skojarzonych ze zdarzeniem

Urządzenie BlackBerry umożliwia przeszukiwanie danych w celu znalezienia wiadomości e-mail i plików
związanych z danym zdarzeniem. Jeśli przykładowo masz spotkanie w celu przejrzenia dokumentu,
urządzenie pomoże znaleźć ten dokument.

1. Wskaż zdarzenie na ekranie aplikacji Kalendarz.
2. Dotknij opcji Wiadomości e-mail.