Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Zmiana czasu drzemki dla przypomnienia w kalendarzu

background image

Zmiana czasu drzemki dla przypomnienia w kalendarzu

Czas drzemki dla przypomnienia w kalendarzu można modyfikować. Na przykład jeśli otrzymujesz
przypomnienie 15 minut przed spotkaniem i chcesz otrzymać kolejne przypomnienie na minutę przed
rozpoczęciem spotkania, możesz dostosować czas drzemki do swoich potrzeb.

W przypomnieniu w kalendarzu wykonaj jedną z następujących czynności:

• Aby odłożyć przypomnienie na czas domyślnie określony przez organizatora spotkania, dotknij opcji

Drzemka.

• Aby ustawić niestandardowy czas drzemki, dotknij ikony

Niestandardowe. Wybierz czas drzemki.