Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Zmiana lub usuwanie zdarzenia

background image

Zmiana lub usuwanie zdarzenia

Jeśli jesteś organizatorem zdarzenia, możesz go zmienić lub usunąć.

W aplikacji Kalendarz dotknij zdarzenia i przytrzymaj go.

• Aby zmienić wydarzenie, dotknij ikony . Wprowadź zmiany. Dotknij opcji Zapisz.
• Aby usunąć zdarzenie, dotknij ikony .

Aplikacje i funkcje

Podręcznik użytkownika

229