Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Obliczanie napiwku

background image

Obliczanie napiwku

Jeśli będąc w restauracji, zastanawiasz się nad wielkością napiwku, możesz go obliczyć przy użyciu
kalkulatora napiwków. Obliczenia można dostosować, aby określić liczbę osób płacących rachunek i
wartość procentową rachunku lub wartość procentową napiwku. Kalkulator napiwków umożliwia także
obliczenie kwot przypadających na poszczególne osoby, co ułatwia podzielenie należności między
uczestników posiłku.

1. W aplikacji Kalkulator, dotknij opcję Napiwek.
2. W polu Rachunek wpisz kwotę rachunku.
3. W polu Napiwek wpisz wartość procentową.
4. W polu Liczba osób wpisz liczbę osób, z którymi chcesz się podzielić rachunkiem.
5. Aby zaokrąglić sumę w górę, dotknij znacznik wyboru Zaokrąglenie w górę.