Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Import informacji z karty kontaktu do listy kontaktów

background image

Import informacji z karty kontaktu do listy kontaktów

Jeśli ktoś udostępni Ci kartę kontaktu (znaną także jako karta vCard lub .vcf), możesz dodać te informacje
kontaktowe do listy kontaktów w urządzeniu BlackBerry.

1. Dotknij karty kontaktu.
2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Jeśli karta kontaktu zawiera tylko jeden kontakt, dotknij ikony .
• Jeśli karta kontaktu zawiera wiele kontaktów, dotknij opcji

Importuj.