Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Włączanie i wyłączanie usług lokalizacyjnych

background image

Włączanie i wyłączanie usług lokalizacyjnych

Niektóre aplikacje wymagają do prawidłowego działania informacji lokalizacyjnych GPS.

1. Na ekranie głównym przesuń palcem w dół z górnej części ekranu.
2. Dotknij ikony Ustawienia > Usługi lokalizacyjne.
3. Włącz lub wyłącz opcję Usługi lokalizacyjne.