Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Wyszukiwanie miejsca lub adresu na mapie

background image

Wyszukiwanie miejsca lub adresu na mapie

Za pomocą funkcji GPS w urządzeniu BlackBerry można wyszukać konkretny adres lub rodzaj lokalizacji,
a następnie wyświetlić wyniki wyszukiwania na mapie.

1. W aplikacji Mapy w polu wyszukiwania wpisz adres lub słowo opisowe, np. „kawa” lub „szpital”.
2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Aby wyświetlić wszystkie wyniki wyszukiwania jako pinezki na mapie, naciśnij klawisz

Enter.

• Aby wyświetlić dany wynik wyszukiwania jako punkt na mapie, dotknij tego wyniku wyszukiwania.

3. Aby wyświetlić na mapie więcej informacji o lokalizacji, takich jak numery telefonów lub recenzje,

dotknij nazwy lokalizacji.

4. Aby uzyskać instrukcje dotyczące trasy, dotknij ikony znajdującej się obok wyniku wyszukiwania

lub lokalizacji.

Aplikacje i funkcje

Podręcznik użytkownika

248

background image

Wskazówka: Podczas wyszukiwania rodzaju lokalizacji, na przykład „stacje benzynowe”, i wyświetlania
wszystkich wyników wyszukiwania jako pinezek na mapie, można wyświetlić szczegółową listę rodzajów
stacji benzynowych i informacji na temat każdej lokalizacji. Aby wyświetlić taką listę, po przejrzeniu
pinezek przedstawiających wyniki wyświetlania na mapie dotknij ikony

znajdującej się w prawym

górnym rogu ekranu.