Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Praca z plikami zip

background image

Praca z plikami zip

Tworzenie archiwum zip plików i folderów

Tworzenie archiwum zip pozwala zwiększać dostępną pamięć. Można utworzyć archiwum zip jednego
pliku lub folderu, a także wielu plików lub folderów. Można również utworzyć archiwum zip wszystkich
plików w danym folderze za pomocą opcji Spakuj wszystko.

Dotknij pliku lub folderu i przytrzymaj.

• Aby utworzyć archiwum zip jednego pliku lub folderu, dotknij ikony .
• Aby utworzyć archiwum zip wielu plików lub folderów, dotknij ikony . Dotknij plików lub folderów,

które chcesz dodać do archiwum zip, a następnie dotknij ikony

.

Wyodrębnianie plików z archiwum zip

Można wyodrębnić pliki z archiwum zip, a także wyświetlić podgląd ich zawartości. Podczas
wyodrębniania pliku tworzony jest folder z taką samą nazwą jak plik zip. Rozpakowane elementy znajdą
się w tym folderze.

• Aby podejrzeć zawartość archiwum zip, dotknij pliku.
• Aby wyodrębnić plik z archiwum, dotknij pliku zip i przytrzymaj go. Dotknij ikony .