Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Korzystanie z kart aplikacji Przeglądarka

background image

Korzystanie z kart aplikacji Przeglądarka

Podobnie jak w przeglądarce komputerowej, można otworzyć kilka stron internetowych na kartach i
szybko przełączać się między nimi.

Aplikacje i funkcje

Podręcznik użytkownika

255

background image

Otwieranie i zamykanie kart, a także przełączanie się między nimi

W programie Przeglądarka BlackBerry dotknij ikony

.

• Aby otworzyć nową kartę, dotknij opcji .
• Aby przełączać się między kartami, dotknij karty.
• Aby zamknąć kartę, dotknij ikony na karcie, która ma zostać zamknięta.

Wskazówka: Zamknij kartę po zakończeniu, aby zwiększyć wydajność programu Przeglądarka.

Otwieranie łącza w nowej karcie

1. W programie Przeglądarka dotknij łącza i przytrzymaj je.
2. Dotknij opcji .