Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Zapisywanie strony internetowej

background image

Zapisywanie strony internetowej

Stronę internetową można zapisać w formacie HTML, aby uzyskać do niej dostęp w trybie offline lub
wysłać ją jako załącznik.

1. Na stronie internetowej dotknij ikon > .
2. Wybierz lokalizację, w której chcesz zapisać stronę internetową.