Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Organizowanie zakładek

background image

Organizowanie zakładek

Warto uporządkować zakładki w taki sposób, aby łatwiej znaleźć poszukiwane strony WWW.

Zmiana zakładek

Można zmienić nazwę lub adres WWW zakładki.

1. W programie Przeglądarka dotknij ikon > .
2. Dotknij zakładki i przytrzymaj ją.
3. Dotknij opcji .
4. Wpisz nową nazwę lub adres WWW.

Dodawanie, zmiana nazwy lub usuwanie tagu zakładki

Można użyć tagów do określenia kategorii zakładek, aby je szybciej wyszukiwać. Na przykład tagi mogą
służyć do organizowania ulubionych stron z wiadomościami lub blogów.

W programie Przeglądarka BlackBerry dotknij ikon

>

.

• Aby dodać tag, dotknij zakładki i przytrzymaj ją. Dotknij ikony . W polu Dodaj tagi wpisz nazwę

tagu.

• Aby zmienić nazwę tagu, dotknij ikony Tagi. Dotknij tagu i przytrzymaj go. Dotknij opcji . Wpisz

nową nazwę tagu.

• Aby usunąć tag z zakładki, dotknij zakładki i przytrzymaj ją. Dotknij opcji . Dotknij tagu.
• Aby usunąć wszystkie wystąpienia tagu, dotknij ikony

Tagi. Dotknij tagu i przytrzymaj go. Dotknij

ikony

.

Usuwanie zakładki

1. W programie Przeglądarka dotknij ikon > .
2. Dotknij zakładki i przytrzymaj ją.

Aplikacje i funkcje

Podręcznik użytkownika

258

background image

3. Dotknij ikony .