Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Tworzenie własnych tagów inteligentnych

background image

Tworzenie własnych tagów inteligentnych

Funkcja NFC może być niedostępna w zależności od dostawcy usług bezprzewodowych, ustawień
administratora oraz modelu urządzenia BlackBerry.

Możesz utworzyć własny tag inteligentny i udostępnić go na innych urządzeniach albo zapisać w postaci
tagu NFC lub wyświetlić jako QR Code.

1. W aplikacji Tagi inteligentne dotknij ikony .
2. Dotknij typu tagu.

Aplikacje i funkcje

Podręcznik użytkownika

262

background image

3. W polach wyświetlanych na ekranie wpisz wymagane informacje.

Wskazówka: Kilka tagów można zgrupować razem. Naciśnij i przytrzymaj istniejący tag. Dotknij opcji
Dodaj. Powtórz czynności 2 i 3, aby utworzyć tag.

Typy tagów inteligentnych

Sieć

Służy do tworzenia tagu inteligentnego, który po otwarciu umożliwia przejście do określonej witryny.

Wyzwalacze inteligentne

Służy do tworzenia tagu inteligentnego, który, po zapisaniu w tagu NFC i dotknięciu może
uruchomić różne ustawienia na urządzeniu BlackBerry.

Wi-Fi

Służy do tworzenia tagu inteligentnego, który, po zapisaniu w tagu NFC i dotknięciu, pozwala
połączyć się z wybraną siecią Wi-Fi.

Bluetooth

Służy do tworzenia tagu inteligentnego, który, po zapisaniu w tagu NFC i dotknięciu, paruje
urządzenie z wybranym urządzeniem obsługującym technologię Bluetooth.

Kontakt

Umożliwia utworzenie tagu inteligentnego, który, po otwarciu, pozwala dodać informacje
kontaktowe do aplikacji Kontakty.

Zdarzenie

Umożliwia utworzenie tagu inteligentnego, który, po otwarciu, pozwala utworzyć termin w aplikacji
Kalendarz.

Facebook

Służy do tworzenia tagu inteligentnego, który po otwarciu umożliwia przejście do swojego profilu
Facebook w przeglądarce.

Twitter

Służy do tworzenia tagu inteligentnego, który po otwarciu umożliwia przejście do swojego profilu
Twitter w przeglądarce.

LinkedIn

Służy do tworzenia tagu inteligentnego, który po otwarciu umożliwia przejście do swojego profilu
LinkedIn w przeglądarce.

Geolokalizacja

Umożliwia utworzenie tagu inteligentnego, który, po otwarciu, pozwala wyszukać trasę w aplikacji
Mapy.

Telefon

Służy do tworzenia tagu inteligentnego, który po otwarciu umożliwia nawiązanie połączenia
telefonicznego z określonym numerem.

Aplikacje i funkcje

Podręcznik użytkownika

263

background image

E-mail

Służy do tworzenia tagu inteligentnego, który po otwarciu umożliwia utworzenie wiadomości e-mail.
Podczas tworzenia tagu można wypełnić pola Temat i Wiadomość, aby były one uzupełniane po
otwarciu tagu, lub można pozostawić puste pola.

Wiadomość tekstowa

Służy do tworzenia tagu inteligentnego, który po otwarciu umożliwia utworzenie wiadomości
tekstowej (SMS lub MMS). Podczas tworzenia tagu można wypełnić pole Wiadomość, aby było ono
uzupełniane po otwarciu tagu, lub można pozostawić puste pole.

Tekst

Służy do tworzenia tagu inteligentnego, który, po otwarciu, umożliwia wyświetlenie komunikatu.

Inne

Służy do tworzenia tagu inteligentnego, który identyfikuje zasób przy użyciu identyfikatora URI
(Uniform Resource Identifier) podanego przez użytkownika. Jeśli na przykład utworzono własną
aplikację na urządzenie BlackBerry, można użyć takiego tagu do utworzenia tagu inteligentnego dla
tej aplikacji.