Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Udostępnianie tagów inteligentnych

background image

Udostępnianie tagów inteligentnych

Funkcja NFC może być niedostępna w zależności od dostawcy usług bezprzewodowych, ustawień
administratora oraz modelu urządzenia BlackBerry.

W aplikacji Tagi inteligentne dotknij tagu i przytrzymaj go.

• Aby wyświetlić tag inteligentny jako QR Code przeznaczony do skanowania przez inne urządzenie,

dotknij ikony

.

• Aby przekazać tag inteligentny za pośrednictwem wiadomości e

‑mail lub SMS albo udostępnić go

w aplikacji, takiej jak BlackBerry Remember, dotknij ikony

. Dotknij typu wiadomości lub aplikacji.

• Aby przesłać tag inteligentny do innego urządzenia BlackBerry obsługującego technologię NFC,

dotknij ikony

>

NFC. Wyrównaj położenie tylnych części urządzeń.

• Aby skopiować tag inteligentny do tagu NFC z możliwością zapisu, dotknij ikony . Dotknij

urządzeniem tagu NFC.

Aplikacje i funkcje

Podręcznik użytkownika

264

background image

Wskazówka: Tagi NFC są często dostępne w postaci naklejek. Jeśli tag inteligentny zostanie
skopiowany na naklejkę tagu NFC, można go umieścić niemal wszędzie.

Blokowanie tagów inteligentnych

Funkcja NFC może być niedostępna w zależności od dostawcy usług bezprzewodowych, ustawień
administratora oraz modelu urządzenia BlackBerry.

Jeśli tag inteligentny jest kopiowany do tagu NFC z możliwością zapisu, który ma zostać umieszczony w
miejscu publicznym, należy go zablokować w celu zapobieżenia nieuprawnionym modyfikacjom.
Zablokowanego tagu NFC nie można odblokować, zmienić lub usunąć.

1. W aplikacji Tagi inteligentne dotknij ikony > .
2. Wyrównaj położenie tylnej części urządzenia BlackBerry z położeniem tagu.