Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Usuwanie danych tagu inteligentnego z tagu NFC

background image

Usuwanie danych tagu inteligentnego z tagu NFC

Funkcja NFC może być niedostępna w zależności od dostawcy usług bezprzewodowych, ustawień
administratora oraz modelu urządzenia BlackBerry.

Jeśli tag NFC nie jest zablokowany, można usunąć przechowywaną w nim informację o tagu
inteligentnym.

1. W aplikacji Tagi inteligentne dotknij ikon > .
2. Wyrównaj położenie tylnej części urządzenia BlackBerry z położeniem tagu NFC.