Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Zmiana sposobu wyświetlania wiadomości w programie BlackBerry Hub

background image

Zmiana sposobu wyświetlania wiadomości w programie BlackBerry Hub

Można ustawić, czy aplikacja BlackBerry Hub ma wyświetlać wysłane lub zarchiwizowane wiadomości,
sposób pokazywania wątków wiadomości, a także sposób wyświetlania daty na początku listy
wiadomości i powiadomień. Można też zmienić sposób, w jaki mają być wyświetlane nazwiska
nadawców, czy obrazy mają być automatycznie pobierane i wiele innych.

1. W aplikacjiBlackBerry Hub dotknij ikony > > Wyświetlanie i czynności.
2. Zmień ustawienia. Na przykład zmień jedno z następujących ustawień:

BlackBerry Hub oraz e-mail

Podręcznik użytkownika

83

background image

• Aby wyświetlić wiadomości jako wątki rozmowy zamiast pojedynczych wiadomości, z listy

rozwijanej

Styl wyświetlania wybierz opcję Rozmowa.

• Aby zatrzymać wyświetlanie zarchiwizowanych wiadomości, które zostały już odczytane, wyłącz

przełączanie opcji

Pokaż wiadomości oznaczone jako przeczytane.

• Aby wysłane wiadomości nie były dalej wyświetlane, wyłącz przełączanie opcji

Pokaż wysłane

wiadomości e-mail.

• Aby otrzymywać powiadomienia po przeniesieniu wiadomości do folderu, który nie jest

zsynchronizowany z urządzeniem, włącz przełączanie opcji

Powiadom, jeśli folder nie jest

synchronizowany.

• Aby w aplikacji BlackBerry Hub pozostawić ostatni widok na czas, kiedy urządzenie jest

nieaktywne, wyłącz przełączanie opcji

Wróć do widoku domyślnego w trybie bezczynności .

Wskazówka: Po zmianie stylu wyświetlania na Rozmowa, wiersz tekstu podglądu będzie pojawiał się w
każdej wiadomości e-mail w widoku listy, dzięki czemu można szybko zorientować się, które wiadomości
trzeba przeczytać w danej rozmowie.

Oznaczanie kont kolorami

Aby ułatwić rozróżnienie różnych typów kont w programie BlackBerry Hub, dla każdego konta można
wybrać kolor. Kolor jest widoczny po lewej stronie listy wiadomości.

1. W programie BlackBerry Hub dotknij ikon > > Zarządzanie Hub.
2. Dotknij konta.
3. Na liście rozwijanej Kolor konta dotknij koloru.