Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Wyświetlanie otrzymanych załączników

background image

Wyświetlanie otrzymanych załączników

Wysłane pliki można szybko znaleźć i wyświetlić bez przeszukiwania wiadomości.

W programie BlackBerry Hub wykonaj jedną z następujących czynności:

• Aby zobaczyć wszystkie pliki otrzymane jako załączniki, dotknij ikony .
• Aby wyświetlić załączniki do wiadomości, dotknij danej wiadomości. Dotknij załącznika.
• Aby wyświetlić załączniki dla konkretnego konta, dotknij ikony . Dotknij pozycji oznaczającej konto.

Dotknij ikony

.

Pobieranie załączników w wiadomości

Możesz pobrać jeden plik lub wiele plików, które otrzymasz jako załącznik do wiadomości e-mail.

• W wiadomości z jednym załącznikiem lub żeby pobrać jeden załącznik, dotknij załącznik.
• Aby pobrać wszystkie załączniki w wiadomości, dotknij ikony .

Dotknij załącznika, aby wyświetlić, udostępnić lub zapisać pobrany plik.

BlackBerry Hub oraz e-mail

Podręcznik użytkownika

69

background image

Sortowanie załączników

Załączniki można sortować wg daty, nadawcy, nazwy, typu (np. wg zdjęć i dokumentów) lub konta.

1. W widoku listy w programie BlackBerry Hub dotknij ikony .
2. Dotknij ikony > .
3. Na liście rozwijanej Sortuj dotknij opcji sortowania.

Udostępnianie lub zapisywanie załączników

1. W widoku listy w programie BlackBerry Hub dotknij ikony .
2. Dotknij załącznika i przytrzymaj go.
3. Dotknij ikony .
4. Po zakończeniu pobierania dotknij załącznika i go przytrzymaj.

• Aby udostępnić załącznik, dotknij ikony .
• Aby zapisać załącznik, dotknij ikony .

Wskazówka: Aby udostępnić lub zapisać kilka załączników, dotknij ikony

>

. Zaznacz kilka

załączników. Dotknij ikony

lub

.

Otwieranie powiązanej wiadomości e-mail w celu pobrania załącznika

1. W widoku listy w programie BlackBerry Hub dotknij ikony .
2. Dotknij załącznika i przytrzymaj go.
3. Dotknij ikony

.