Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Wyświetlanie wiadomości według konta lub typu wiadomości

background image

Wyświetlanie wiadomości według konta lub typu wiadomości

Jeśli mają tam być wyświetlane wiadomości tylko z określonego konta (np. osobistego konta e-mail) lub
określonego typu (np. wiadomości tekstowe), można je odfiltrować.

1. W programie BlackBerry Hub dotknij ikony .
2. Wybierz typ wiadomości, które chcesz zobaczyć.

Aby ponownie wyświetlić wszystkie wiadomości, dotknij ikony

>

Hub.