Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Wysyłanie wiadomości e-mail i tekstowych z programu BlackBerry Hub

background image

Wysyłanie wiadomości e-mail i tekstowych z programu BlackBerry Hub

Za pomocą programu BlackBerry Hub można wysyłać wiadomości e-mail i tekstowe oraz wiadomości
z serwisów Facebook, bezpośrednie wiadomości Twitter, wiadomości LinkedIn i BBM lub inne typy
wiadomości czatu w zależności od planu usług bezprzewodowych oraz kont dodanych do urządzenia
BlackBerry. Po dotknięciu opcji

Utwórz aplikacja BlackBerry Hub sugeruje typy wiadomości na

podstawie najczęściej tworzonych przez użytkownika wiadomości.

1. W programie BlackBerry Hub dotknij ikony .
2. Dotknij typu wiadomości.
3. Dodaj lub wybierz odbiorcę wiadomości:

• W przypadku wiadomości e-mail w polu

Do należy wpisać nazwę kontaktu lub adres e-mail.

Dotknięcie podpowiedzi kontaktów wyświetlanych poniżej pola

Do umożliwia szybkie dodanie ich

do wiadomości.

• W przypadku wiadomości programu Facebook, Twitter lub LinkedIn w polu

Do należy wpisać

nazwę kontaktu.

BlackBerry Hub oraz e-mail

Podręcznik użytkownika

70

background image

• W przypadku wiadomości tekstowych należy wpisać nazwę kontaktu lub numer telefonu.
• W przypadku komunikatów BBM i innych wiadomości czatu należy wybrać kontakt z listy.

4. Wpisz wiadomość.
5. Dotknij opcji Wyślij lub klawisza Enter.

Odpowiadanie na wiadomości e-mail lub ich przesyłanie innym odbiorcom

W wypadku wiadomości e-mail należy wykonać jedną z następujących czynności:

• Aby odpowiedzieć na wiadomość e-mail, dotknij ikony .
• Aby odpowiedzieć wszystkim odbiorcom wiadomości e-mail, dotknij ikony .
• Aby przesłać wiadomość dalej, dotknij ikony .

Wskazówka: Podczas odpowiadania na wiadomość e-mail można usunąć treść oryginalnej wiadomości.
Dotknij ikony

>

.

Dołączanie pliku do wiadomości e-mail lub wiadomości tekstowej

Jeśli plan taryfowy usług bezprzewodowych obejmuje wiadomości MMS, do wiadomości tekstowej
można dodać załącznik.

1. Podczas tworzenia wiadomości e-mail lub wiadomości tekstowej dotknij ikony .
2. Znajdź plik.
3. Dotknij pliku.

Wskazówka: Podczas wysyłania wiadomości e-mail z załącznikami z obrazami, można zmniejszyć
wielkość wiadomości przez zredukowanie rozmiaru załączników. Na ekranie

Rozmiar obrazu wskaż

rozmiar. Dotknij opcji

Wyślij.

Dodawanie odbiorcy kopii ukrytej (UDW) do wiadomości e-mail

1. Podczas tworzenia wiadomości dotknij ikon > .
2. Wpisz nazwę kontaktu lub adres e-mail.

Wysyłanie wiadomości e-mail lub zaproszenia na spotkanie podczas tworzenia innej wiadomości

Gdy tworzysz wiadomość e-mail, możesz również wysłać zaproszenie na spotkanie do odbiorcy lub
wysłać inną wiadomość e-mail.

1. Podczas tworzenia wiadomości, dotknij i przytrzymaj nazwę w polu Do, DW lub UDW.
2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Aby wysłać odbiorcy osobną wiadomość e-mail , kiedy odpowiadasz na wiadomość, dotknij ikony

.

• Aby wysłać zaproszenie na spotkanie do odbiorcy, dotknij ikony .
• Aby dodać odbiorcę do Kontaktów, dotknij ikony .

BlackBerry Hub oraz e-mail

Podręcznik użytkownika

71

background image

Tworzenie wiadomości e-mail w formacie zwykłego tekstu

Przełączając się z formatu HTML na format zwykłego tekstu, można zmniejszyć rozmiar wiadomości e-
mail lub wątków wiadomości e-mail.

1. W wiadomości e-mail dotknij ikony .
2. Dotknij ikony .

Zmiana formatowania tekstu w wiadomości e-mail

Tekst można pogrubić, pisać kursywą lub podkreślić. Można tworzyć listy numerowane i wypunktowane,
a także zmienić wielkość i kolor czcionki.

1. Podczas tworzenia wiadomości dotknij ikony

.

2. Aby zastosować formatowanie tekstu, należy użyć paska narzędzi formatowania.

Przesyłanie wiadomości tekstowej innym odbiorcom

1. W programie BlackBerry Hub dotknij obszaru wiadomości i przytrzymaj go.
2. Dotknij ikony .

Przekazywanie wiadomości PIN za pośrednictwem wiadomości e-mail

Informację wysyłaną lub otrzymywaną w wiadomości PIN można zarchiwizować. Możesz przekazać taką
wiadomość jako e-mail na swoje lub czyjeś konto.

1. W aplikacji BlackBerry Hub dotknij obszaru wiadomości PIN i przytrzymaj go.
2. Dotknij ikony .