Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Zarządzanie wiadomościami za pomocą BlackBerry Hub Natychmiastowe działania

background image

Zarządzanie wiadomościami za pomocą BlackBerry Hub Natychmiastowe działania

Aplikacja BlackBerry Hub Natychmiastowe działania pozwala na szybkie sortowanie wiadomości,
konwersacji i zdarzeń w opcji BlackBerry Hub. W widoku listy możesz zaznaczyć wiadomości jako
przeczytane lub nieprzeczytane oraz archiwizować, oflagowywać i usuwać wiadomości. Możesz również
akceptować lub odrzucać zaproszenia na spotkania bez konieczności otwierania ich. Jeżeli popełnisz
błąd podczas zarządzania wiadomościami, możesz dotknąć opcję

Cofnij, aby anulować ostatnią zmianę.

BlackBerry Hub oraz e-mail

Podręcznik użytkownika

73

background image

Użyj opcji BlackBerry Hub Natychmiastowe działania

W zależności od typu wiadomości i ustawień opcji BlackBerry Hub Natychmiastowe działania dostępne
są następujące działania:

Zaproszenie z kalendarza: Możesz zaakceptować lub odrzucić zaproszenie z kalendarza.

BBM lub wiadomości tekstowe (SMS i MMS): Możesz odpowiedzieć na lub usunąć wiadomość
BBM lub wiadomość tekstową.

Wiadomość e-mail: Możesz archiwizować, usuwać lub oflagowywać wiadomości e-mail.

1. W aplikacji BlackBerry Hub, w prawym górnym rogu ekranu, dotknij ikony .
2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Aby usunąć wiadomość, dotknij ikony .
• Aby zarchiwizować wiadomość, dotknij ikony i wybierz folder.
• Aby oflagować wiadomość, dotknij ikony .
• Aby zaznaczyć wiadomość jako przeczytaną, dotknij ikony .
• Aby odpowiedzieć na wiadomość tekstową lub wiadomość BBM, dotknij ikony .

Dostosowanie aplikacji BlackBerry Hub Natychmiastowe działania do wiadomości e-mail

Za pomocą aplikacji BlackBerry Hub Natychmiastowe działania możesz domyślnie archiwizować i
usuwać wiadomości e-mail. Możesz zmieniać ustawienia działań, które pojawiają się w widoku listy.

1. W aplikacjiBlackBerry Hub dotknij ikony > > Wyświetlanie i czynności.
2. W opcji Natychmiastowe działania w Hubiewykonaj jedną z następujących czynności:

• Na liście rozwijanej

Działanie e-mail 1 dotknij opcji Archiwizuj lub Oflaguj.

• Na liście rozwijanej

Działanie e-mail 2 dotknij opcjiArchiwizuj, Oflaguj, lub Usuń.