Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Ikony menu

background image

Ikony menu

Wskazówka: Jeśli nie masz pewności, co oznacza dana ikona menu, naciśnij i przytrzymaj ikonę w celu
sprawdzenia jej przeznaczenia. Unieś palec z ikony, aby uniknąć jej wybrania.

Poniżej przedstawiono opis najważniejszych ikon menu:

Ikona

Opis

Otwieranie menu akcji

Otwieranie listy metod wyświetlania lub filtrowania informacji

Tworzenie wiadomości

Wyświetlanie załączników

Udostępnianie komuś pozycji, jak np. obraz

Odpowiadanie na wiadomość e-mail

Odpowiadanie wszystkim odbiorcom wiadomości e-mail

Przesłanie dalej wiadomości e-mail

Nagrywanie notatki głosowej

Konfiguracja i podstawowe funkcje

Podręcznik użytkownika

15

background image

Ikona

Opis

Dodawanie nowego wpisu w aplikacji Remember i aplikacji Kalendarz