Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Nowości w tym wydaniu

background image

Nowości w tym wydaniu

Wprowadzenie do systemu BlackBerry 10 OS w wersji 10.3.2

System BlackBerry 10 OS w wersji 10.3.2 oferuje nowe funkcje i ulepszenia, które jeszcze bardziej
poprawiają zabezpieczenia i wydajność urządzenia BlackBerry.

BlackBerry Hub

Na liście załączników można otwierać wiadomości e-mail powiązane z załącznikami, co ułatwia
odpowiadanie na wiadomości.

Można wyczyścić listę najnowszych kontaktów, aby uniemożliwić wyświetlanie ich jako podpowiedzi
podczas redagowania wiadomości.

Otwieranie powiązanej wiadomości e-mail w celu pobrania załącznika

Czyszczenie najnowszych podpowiedzi kontaktów

Kalendarz

Funkcja Tryb spotkania została ulepszona. Możesz wybrać kalendarze oraz rodzaj i czas trwania
wydarzeń kalendarza, na które wpływa funkcja Tryb spotkania.

Po zaplanowaniu spotkania można teraz sprawdzić, o której godzinie jest termin spotkania w innych
strefach czasowych.

Możesz ustawić kalendarz, tak aby wyświetlał rosnące liczby wskazujące natężenie terminów w danym
dniu. Liczba określa tylko, jak bardzo użytkownik jest zajęty w czasie godzin pracy.

Konfigurowanie trybu spotkania

Wyświetlanie stref czasowych w wydarzeniu

Zmiana sposobu wyświetlania kalendarza

Aparat

W aplikacji Aparat wprowadzono ulepszenia, które pozwolą uzyskać lepsze efekty przy słabym
oświetleniu.

Funkcja Wykrywanie twarzy jest domyślnie włączona i została ulepszona, aby zapewnić większą ostrość
twarzy.

Konfiguracja i podstawowe funkcje

Podręcznik użytkownika

5

background image

Wyłączanie opcji Wykrywanie twarzy

BlackBerry Assistant

Za pomocą aplikacji BlackBerry Assistant można ustawiać, wstrzymywać, wznawiać i zatrzymywać licznik
czasu.

Możliwości, które oferuje aplikacja BlackBerry Assistant

Gest wyświetlania podglądu

Gdy przesuniesz palcem do góry od dołu ekranu, a następnie przytrzymasz palec, u góry ekranu pojawi
się data.

Transfery plików

Do systemu BlackBerry 10 OS dodano obsługę protokołu MTP, który umożliwia szybsze przesyłanie
plików multimedialnych przez połączenie USB między komputerem i urządzeniem.

Przenoszenie plików między komputerem i urządzeniem przy użyciu połączenia USB

Przeglądarka BlackBerry

Do systemu Przeglądarka BlackBerry dodano pomoc głosową. Funkcja ta umożliwia odsłuchiwanie
zawartości stron internetowych.

System Przeglądarka BlackBerry został zaktualizowany i zawiera więcej mechanizmów ochrony przed
znanym oprogramowaniem malware i wyłudzaniem danych.

Aby uzyskać dostęp do funkcji przeglądania prywatnego, można dotknąć ikony

w lewym dolnym

rogu ekranu. Jeśli otwarte są inne karty, w trakcie sesji przeglądania prywatnego możesz przełączać się
między nimi.

ączanie pomocy głosowej w trybie czytnika

ączanie trybu przeglądania prywatnego

Zabezpieczenia

Usługa BlackBerry Protect zawiera funkcję antykradzieżową, która zapewnia dodatkową ochronę danych
w urządzeniu przez silniejsze powiązanie go z identyfikatorem BlackBerry ID.

Jeśli skonfigurujesz urządzenie przy użyciu aplikacji Konfiguracja i wprowadzisz lub utworzysz
identyfikator BlackBerry ID, funkcja BlackBerry Protect zostanie automatycznie włączona. Jeśli wyłączysz
usługę BlackBerry Protect, możesz później włączyć tę funkcję na ekranie Ustawienia BlackBerry Protect.

Konfiguracja i podstawowe funkcje

Podręcznik użytkownika

6

background image

Jeśli w urządzeniu zaktualizujesz system BlackBerry 10 OS do wersji BlackBerry 10 OS 10.3.2, a funkcja
BlackBerry Protect nie jest włączona, zostanie wyświetlone powiadomienie z informacjami o sposobie
włączenia funkcji BlackBerry Protect.

Gdy funkcja antykradzieżowa BlackBerry Protect jest włączona, w celu bezpiecznego usunięcia danych
należy wprowadzić identyfikator BlackBerry ID. W przypadku usunięcia danych z urządzenia (na przykład
z myślą o zmianie urządzenia lub przekazaniu go innej osobie) funkcja antykradzieżowa zostanie
wyłączona.

Jeżeli urządzenie zostanie utracone lub skradzione, można zalogować się w witrynie BlackBerry Protect
pod adresem

protect.blackberry.com

. W witrynie BlackBerry Protect można wyświetlić lokalizację

urządzenia na mapie, zablokować je lub usunąć z niego dane.

Znajdowanie i ochrona utraconego urządzenia

Konfigurowanie programu BlackBerry Protect w urządzeniu

Bezpieczne wiadomości

Jeśli Twoje konto e-mail jest obsługiwane przez usługę Microsoft Exchange ActiveSync, możesz używać
protokołu S/MIME na tym koncie. Jeżeli w organizacji używany jest protokół LDAP, można
skonfigurować ustawienia, tak aby certyfikaty S/MIME dla użytkowników w katalogu LDAP były dostępne
dla Ciebie.

Konfigurowanie ustawień serwera LDAP

Telefon

Jeśli organizacja umożliwia korzystanie z wielu linii telefonicznych, można wykonywać połączenia i
wysyłać wiadomości tekstowe przy użyciu różnych numerów telefonów. Oddzielne linie telefoniczne
pozwalają łatwo odróżnić robocze i prywatne cele korzystania z urządzenia.

Przełączanie się między roboczą linią telefoniczną i osobistą linią telefoniczną