Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Usuwanie danych z urządzenia BlackBerry

background image

Usuwanie danych z urządzenia BlackBerry

Po przesłaniu danych do nowego urządzenia BlackBerry 10 weź pod uwagę usunięcie wszystkich danych
z poprzedniego urządzenia BlackBerry. Bezpieczne czyszczenie służy do trwałego usunięcia danych tak,
aby nie można było ich odzyskać. Dotyczy to kont poczty elektronicznej, pobierania aplikacji, plików
multimedialnych, dokumentów, zakładek przeglądarki i ustawień.

Po ukończeniu bezpiecznego czyszczenia urządzenie zostanie automatycznie wyłączone. Aby włączyć
urządzenie, naciśnij klawisz opcji Zasilanie/Blokada.

Czyszczenie danych z urządzeń z systemem BlackBerry OS (w wersji 5.0–7.1)

1. Na ekranie głównym urządzenia, dotknij aplikacji Opcje.
2. Dotknij opcji Zabezpieczenia lub Opcje zabezpieczeń.
3. Dotknij opcji Bezpieczne czyszczenie.
4. Zaznacz elementy, które chcesz usunąć.
5. Wpisz blackberry.
6. Dotknij opcji Czyszczenie danych lub Wyczyść.

Konfiguracja i podstawowe funkcje

Podręcznik użytkownika

37

background image

Czyszczenie danych na urządzeniach z systemem BlackBerry 10 OS

1. Na ekranie głównym przesuń palcem w dół z jego górnej części.
2. Dotknij ikony Ustawienia.
3. Dotknij opcji Bezpieczeństwo i prywatność > Bezpieczne czyszczenie.
4. Wpisz blackberry.
5. Dotknij opcji Usuń dane.

Jeśli planujesz pozbyć się urządzenia lub oddać je do recyklingu, pamiętaj, aby usunąć akcesoria takie jak
karta SIM i karta multimedialna.