Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Nie można przenieść elementów za pomocą karty multimedialnej

background image

Nie można przenieść elementów za pomocą karty multimedialnej

Spróbuj wykonać dowolną z następujących czynności:

• Utwórz kopię zapasową elementów z karty multimedialnej w innym źródle, jak np. wbudowana pamięć

multimediów urządzenia BlackBerry lub komputer. Sformatuj posiadaną kartę multimedialną lub kup
nową. Zapisz na karcie multimedialnej elementy z kopii zapasowej, a następnie spróbuj je przesłać
ponownie.

• Użyj programu BlackBerry Link do przesyłania informacji z jednego urządzenia do drugiego. Aby

pobrać program BlackBerry Link, korzystając z przeglądarki w komputerze, odwiedź
witrynę

www.blackberry.com/BlackBerryLink

i wybierz opcję Windows lub Mac.