Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Zmiana z urządzenia BlackBerry 10

background image

Zmiana z urządzenia BlackBerry 10

Jeżeli zmieniasz urządzenie BlackBerry 10 na nowe urządzenie BlackBerry 10, dostępne są następujące
metody przesyłania danych:

Metoda przesyłu

Przesyłane dane

Aplikacja Device Switch (przy użyciu
sieci Wi-Fi lub karty multimedialnej)

Dane zapisane w pamięci poprzedniego urządzenia,
zawierające następujące elementy:

• Kontakty
• Wpisy do kalendarza
• Zdjęcia
• Filmy wideo (nie w technologii DRM)
• Muzyka (nie w technologii DRM)
• Dokumenty
• Zadania i notatki z aplikacji BlackBerry Remember
• Wiadomości tekstowe (SMS)

BlackBerry Link

Dane zapisane w pamięci poprzedniego urządzenia,
zawierające następujące elementy:

• Kontakty
• Wpisy do kalendarza
• Zdjęcia
• Filmy wideo
• Muzyka
• Zadania i notatki z aplikacji BlackBerry Remember
• Wiadomości tekstowe (SMS i MMS)
• Ustawienia
• Historia telefonu
• Czcionki
• Kontakty programu
• Zakładki i foldery przeglądarki
• Ustawienia alarmu i zegara
• Rekordy Ochrona haseł

Karta SIM (poprzednie urządzenie musi
używać karty SIM takiego samego
rozmiaru, jak karta w nowym urządzeniu)

• Kontakty zapisane na karcie SIM

Konfiguracja i podstawowe funkcje

Podręcznik użytkownika

33