Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Robienie zdjęć podczas nagrywania filmów wideo

background image

Robienie zdjęć podczas nagrywania filmów wideo

Korzystając z Aparatu na urządzeniu BlackBerry można zrobić zdjęcie jednocześnie z nagrywaniem filmu
wideo. Możesz zrobić dowolną liczbę zdjęć bez konieczności przerywania nagrywania filmu wideo. Teraz
możesz uchwycić to samo zdarzenie na dwa sposoby!

1. W aplikacji Aparat dotknij ikony .
2. Podczas nagrywania filmu wideo dotknij ikony .