Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Ustawianie licznika czasu do zrobienia zdjęcia

background image

Ustawianie licznika czasu do zrobienia zdjęcia

W trybach Normalny i Time Shift możesz użyć licznika czasu w swoim urządzeniu BlackBerry, aby
opóźnić zrobienie zdjęcia o 3 do 10 sekund. Opóźnienie czasowe pozwala na przygotowanie się do
zdjęcia i nawet na zrobienie zdjęcia również sobie.

1. W aplikacji Aparat dotknij ikony .

Multimedia

Podręcznik użytkownika

96

background image

2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Aby ustawić licznik czasu na 3 sekundy, dotknij ikony .
• Aby ustawić licznik czasu na 10 sekund, dotknij ikony .

3. Dotknij ikony .

Aby wyłączyć licznik czasu, w lewym górnym rogu ekranu dotknij ikony

lub

.