Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Nie mogę zapisać zdjęć ani filmów na karcie multimedialnej

background image

Nie mogę zapisać zdjęć ani filmów na karcie multimedialnej

Spróbuj wykonać jedną z następujących czynności:

• Usuń stare pliki multimedialne, aby zwolnić część miejsca, i spróbuj ponownie.

Multimedia

Podręcznik użytkownika

103

background image

• Włóż inną kartę multimedialną.
• W aplikacji Menedżer plików przejdź do karty multimedialnej. Upewnij się, że folder Aparat istnieje i

jest dostępny. W razie potrzeby utwórz nowy folder o nazwie Camera.

• W aplikacji Menedżer plików przejdź do karty multimedialnej. Sprawdź, czy na karcie znajdują się inne

pliki o nazwie Aparat. Usuń wszystkie pliki o nazwie Camera lub przenieś je do innego folderu.