Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Wyłączanie opcji Stabilizacja filmu

background image

Wyłączanie opcji Stabilizacja filmu

Opcja Stabilizacja filmu służy do zmniejszenia efektu poruszania kamery podczas nagrywania filmów
wideo na urządzeniu BlackBerry. Domyślnie funkcja ta jest włączona.

1. W aplikacji Aparat dotknij ikon > Ustawienia.
2. Wyłącz przełączanie opcji Stabilizacja filmu.