Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Wyłączanie funkcji Automatyczna sugestia

background image

Wyłączanie funkcji Automatyczna sugestia

Funkcja Automatyczna sugestia w urządzeniu BlackBerry analizuje warunki obecne podczas robienia
zdjęcia i sugeruje scenę lub tryb najlepiej pasujące do tych warunków. Funkcja Automatyczna sugestia
umożliwia wybór odpowiedniej sceny lub trybu, aby robić wspaniałe zdjęcia. Domyślnie funkcja
Automatyczna sugestia jest włączona, ale żeby zablokować otrzymywanie sugestii, możesz ją wyłączyć.

1. W aplikacji Aparat dotknij ikon > Ustawienia.
2. Wyłącz przełączanie opcji Automatyczna sugestia.