Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Usuwanie historii w programie BlackBerry Story Maker

background image

Usuwanie historii w programie BlackBerry Story Maker

1. W aplikacji BlackBerry Story Maker dotknij historii i przytrzymaj ją.
2. Dotknij ikony .