Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Dodawanie filmu wideo do ekranu Ulubione

background image

Dodawanie filmu wideo do ekranu Ulubione

Możesz dodać filmy wideo do ekranu Ulubione, aby mieć do nich szybki dostęp. Filmy wideo dodawane
do ekranu Ulubione są również wykorzystywane w automatycznych historiach generowanych przez
urządzenie BlackBerry.

1. W aplikacji Wideo dotknij i przytrzymaj film wideo.
2. Dotknij ikony .

Aby usnąć film wideo z ekranu Ulubione, w aplikacji Wideo dotknij ikony

>

. Dotknij i przytrzymaj

film wideo. Dotknij ikony

.