Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Zmiana długości filmu wideo

background image

Zmiana długości filmu wideo

1. Dotknij film wideo, który chcesz zmienić w aplikacji Wideo, i przytrzymaj go.
2. Dotknij ikon > .
3. Dotknij i przytrzymaj uchwyty suwaka i przesuń palcem aż do momentu, gdy film wideo przyjmie

żądaną długość. Obszar filmu wideo, który jest odtwarzany przez długość zaznaczoną między
uchwytami suwaka, stanowi długość poprawionego filmu wideo.

4. Gdy skończysz zmieniać długość filmu wideo, wykonaj jedną z następujących czynności:

• Aby zapisać zmiany, dotknij opcji

Zapisz.

• Aby odrzucić zmiany, dotknij ikon > .