Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Tworzenie list odtwarzania i porządkowanie muzyki

background image

Tworzenie list odtwarzania i porządkowanie muzyki

W aplikacji Muzyka na ekranie Lista odtwarzania możesz tworzyć własne listy odtwarzania i słuchać ich
bądź odtwarzać kolekcje utworów automatycznie tworzone na urządzeniu BlackBerry. Na każdej liście
odtwarzania i w każdym zbiorze można wyświetlić artystów i albumy.