Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Edytowanie lub zmiana nazwy listy odtwarzania

background image

Edytowanie lub zmiana nazwy listy odtwarzania

1. W aplikacji Muzyka dotknij ikony > .
2. Dotknij listy odtwarzania.

Multimedia

Podręcznik użytkownika

113

background image

3. Dotknij ikon > .
4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Aby zmienić nazwę listy odtwarzania, wpisz nową nazwę w polu tekstowym u góry ekranu.
• Aby dodać muzykę do listy odtwarzania, dotknij ikony . Dotknij ikony obok utworu,

wykonawcy lub albumu, który chcesz dodać.

• Aby usunąć utwór z listy odtwarzania, dotknij ikony obok utworu, który chcesz usunąć.
• Aby zmienić kolejność utworów na liście odtwarzania, przeciągnij utwór w żądane miejsce.

5. Dotknij ikony .