Porsche Design P 9982 from BlackBerry - Zmiana ustawień automatycznych historii

background image

Zmiana ustawień automatycznych historii

Możesz zmieniać ustawienia, aby poprawić automatyczne historie, które generuje urządzenie BlackBerry.
Włączanie oznaczania geograficznego i dodawanie adresu domowego pomagają urządzeniu w
grupowaniu zdjęć i filmów wideo w logiczną całość. Na przykład, gdy włączysz oznaczanie geograficzne,
urządzenie może generować historie oparte o lokalizację wykonanych zdjęć i filmów wideo.

1. W aplikacji Zdjęcia przesuń palcem w dół z górnej części ekranu. Dotknij ikony .
2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

• Aby dodać oznaczenia geograficzne do swoich zdjęć, dotknij opcji

Włącz oznaczanie

geograficzne. Włącz przełączanie opcji Oznaczenie geograficzne zdjęć.

• Aby dodać adres domowy, w aplikacji Mapy dotknij ikony > Moje miejsca. Dotknij ikony >

Dodaj domowy. Wprowadź swój adres. W aplikacji Zdjęcia dotknij ikony

. Dotknij adres.

• Aby ustawić otoczenie domu, w polu

Otoczenie domu wpisz odległość.